Liiges.ee-logo  
est rus
Reumatoidartriidi (RA) mõiste Diagnoosimine Ravi RA ennetamine Elu RAga Testi end Lugemiseks

Bioloogilised ravimid

Bioloogiline ravi on väga keerulise tehnoloogiaga toodetav ravimite grupp, mis on efektiivne põletikuliste reumaatiliste haiguste korral, kui tavapärane haiguse kulgu mõjutav ravi pole haigust suutnud pidurdada.

Keerulise arendustöö ja tootmisprotsessi tõttu on tegemist kallisse hinnagruppi kuuluva raviga. Sõna "bioloogiline" ei viita mitte sellele, et tegemist on otse loodusest võetud ainetega. Antud juhul toodetakse laboritingimustes elusrakkude poolt valgumolekule – antikehi, mille ülesandeks on liikuda põletikukoldesse ja siduda seal endaga kindel sihtmärk (põletikku alalhoidev keemiline aine või rakk). Ravimi toime tulemusel taandub põletik ja kaovad liigeseturse ja -jäikus. 

Bioloogiliste ravimite sihtmärgid on erinevad.

Olulisemaid sihtmärke mõjutavad ravimid on:

 • interleukiin-6 (IL-6) blokaator totsilizumab
 • tuumor nekroosi faktor alfa (TNFα) blokaatorid adalimumab, etanertsept, infliksimab, golimumab 
 • B-lümfotsüütide tõkesti rituksimab
 • T-rakkude aktiivsust pidurdav abatatsept
 • interleukiin-1 (IL-1) blokaator anakinra

Bioloogilised ravimid on küll tõhusad, aga neid ei kasutata esimese valikuna. Sellesse gruppi kuuluvaid ravimeid kasutatakse enamasti koos metotreksaadi või mõne muu HMR-iga, siis on tulemus parem. 

Enne bioloogilise ravi alustamist tuleb teha põhjalikud uuringud, et välistada põletikukollete ja nakkushaiguste (hepatiit, tuberkuloos) olemasolu, kuna bioloogilise raviga võivad need ägeneda.

Bioloogilise ravi vastunäidustused:

 • rasedus ja imetamine
 • rasked infektsioonid
 • tuberkuloos
 • B-hepatiit
 • demüeliniseerivad haigused (nt sclerosis multiplex)
 • raske südamepuudulikkus

Bioloogilisi ravimeid manustatakse patsiendile nahaaluste süstetena (adalimumab, etanertsept) või veenisisese infusioonina (infliksimab, rituksimab, totsilizumab).

Eestis on bioloogiline ravi RA haigele kättesaadav kui Eesti Haigekassa poolt rahastatav tervishoiuteenus. Kahjuks on bioloogilise ravi eelarve piiratud. Bioloogilist ravi saab Eestis määrata ainult juhtudel, kui haiguse aktiivsus ei taandu traditsiooniliste HMR-ite toimel (kombinatsioon 3...4 ravimiga 6 kuu jooksul) või ravimitele tekivad kõrvaltoimed.

Täiskasvanute bioloogilise raviga reumaatiliste põletikuliste haiguste korral tegelevad Tartu Ülikooli Kliinikumi, Ida-Tallinna Keskhaigla, Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja Pärnu Haigla reumatoloogid, laste bioloogilise raviga Tallinna Lastehaigla ja Tartu Ülikooli Kliinikumi lastereumatoloogid.

Teksti on läbi vaadanud ja kinnitanud dr. Piia Tuvik, reumatoloog

.
Viimati muudetud: 20.12.2018 SisukaartRoche