Liiges.ee-logo  
est rus
Reumatoidartriidi (RA) mõiste Diagnoosimine Ravi RA ennetamine Elu RAga Testi end Lugemiseks

Haiguse kulgu mõjutavad ravimid

RA ravi aluseks on haiguse kulgu mõjutavad ravimid (HMR) ehk baasravimid. Siia gruppi kuuluvad eri koostise ja toimemehhanismiga ravimid, mille ühiseks omaduseks on toime immuunsüsteemile, vähendades rünnakut organismi enda kudede (liigeste) vastu.

Üksnes see rühm ravimeid on võimeline pidurdama liigeskahjustuste teket ja haiguse arengut.

Oluline on HMR-itega alustada võimalikult vara ja agressiivselt (st vajadusel kasutades mitut HMR-i samaaegselt suurtes annustes – kombineeritud baasravi), siis on ravitulemus oluliselt parem. Kui haigus on pikka aega olnud remissioonis ehk vaibefaasis, on võimalik kasutatavate ravimite hulka või annuseid vähendada. Ravi täielik lõpetamine pole enamasti otstarbekas, kuna sellele järgneb raskesti ravile alluv RA ägenemine ja liigesekahjustuse kiire süvenemine.

  • Konventsionaalsed ehk traditsioonilised, ka sünteetilised HMR-id
    Tähtsaim RA kulgu mõjutav ravim on metotreksaat, mida nimetatakse raviankruks (ingl k anchor drug), sest seda kasutatakse sageli esimese valikuna tema kõrge efektiivsuse tõttu. Teised peamised HMR-id on sulfasalasiin, hüdroksüklorokviin ja leflunomiid. Kui metotreksaatravile on vastunäidustused või ilmneb koheselt talumatus, valitakse esmaseks HMR-iks sulfasalasiin või leflunomiid. Kui haigus on alguses väga äge ja patsiendil on olemas halva prognoosi markerid, kasutatakse kombinatsioonravi: kahe kuni kolme erineva HMR-i kooskasutust. Neid ravimeid saab tarvitada suukaudselt - tablettidena.
  • Bioloogilised HMR-id
    Uuemad, efektiivsemad, aga oluliselt kallimad HMR-id on RA bioloogilised ravimid. Selle rühma ravimitest on Eestis praegu kasutusel TNF-α ja tema kinnituskoha vastased antikehad nn TNF-α inhibiitorid– infliksimab, etanertsept, adalimumab ja golimumab. Teise toimemehhanismiga bioloogilistest ravimitest on Eestis kasutusel B-rakkude vastane aine rituksimab, interleukiin-6 blokaator totsilizumab ja T-rakkude aktiviseerimist takistav aine abatatsept. Neid ravimeid manustatakse kas veeni või naha alla. Enamasti kombineeritakse neid traditsiooniliste HMR-idega tõhusama toime saavutamiseks. Bioloogilisi ravimeid omavahel ei kombineerita.

Enne ravi alustamist küsitletakse haiget põhjalikult kaasuvate haiguste ja kasutatavate ravimite suhtes, et välja selgitada võimalikud ravimite vastunäidustused ja koostoimed. Lisaks tehakse vere- ja uriinianalüüsid kontrollimaks põletiku aktiivsust, neerude ja maksa funktsiooni, samuti röntgenülesvõte kopsudest. Igale haigele leitakse sobiv raviskeem arvestades haiguse aktiivsust ja inimese individuaalset eripära, kaasnevaid haigusi jm.

Edasi toimub ravi pidev jälgimine nii efektiivsuse, sobivuse kui ka kõrvaltoimete suhtes. Vajadusel ravi muudetakse: kui efekt pole piisav, tuleb ravimite annuseid suurendada, ravimeid lisada või neid vahetada. Kõrvaltoimete tekkides ravimi annust vähendatakse või katkestatakse ravimi tarvitamine ja leitakse uus ravimikombinatsioon. Tavaliselt tehakse ravi alguses kontrollanalüüse tihedamalt (tavaliselt kord kuus) ja edaspidi harvemini (kord kvartalis).

Teksti on läbi vaadanud ja kinnitanud dr. Piia Tuvik, reumatoloog

.
Viimati muudetud: 20.12.2018 SisukaartRoche