Liiges.ee-logo  
est rus
Reumatoidartriidi (RA) mõiste Diagnoosimine Ravi RA ennetamine Elu RAga Testi end Lugemiseks

Rasedus ja ravimid

Kuigi enamikul RA-i põdevatest naistest taandub haigus raseduse vältel, on sageli haiguse aktiivsuse tõttu vajalik  ravimeid tarvitada.

Ravimite valik sõltub haiguse ägedusest.

Haiguse vähese aktiivsuse korral, nt kui mõnes liigeses on hommikune jäikus, on raseduse algusest kuni raseduse 32. nädalani soovitav ja ohutu tarvitada mittesteroidseid põletikuvastaseid ravimeid (nt ibuprofeen, koksiibidest ainult tselekoksiib). Raseduse esimesel kahel trimestril pole nende ravimite tarvitajatel täheldatud häireid loote arengus, alates 32. rasedusnädalast (raseduse viimasel kolmel kuul) võib tekkida veresoonkonna arenguhäire.

Kui ibuprofeeni toime on ebapiisav, siis tuleks kindlasti otsustada prednisolooni või metüülprednisolooni kasuks – nende tarvitamine raseduse ajal on ohutu nii lootele kui ka raseduse kulule.

Neil juhtudel, kus haigus pole põletikuvastaste ravimite poolt kontrollitav,  tuleb jätkata ravi haiguse kulgu mõjutavate ravimitega (HMR).

  • Raseduse ajal on lootele ohutu kasutada:  azatiopriin, hüdroksüklorokviin, sulfasalasiin, takroliimus, tsüklosporiin A.  
  • Bioloogilist ravi TNFα vastaste ainetega võib jätkata raseduse esimese trimestri jooksul. Kogu raseduse vältel võib ravi jätkata etanertsepti ja tsertolizumabiga, kuna need läbivad platsentat minimaalselt.

Osasid ravimeid on raseduse ajal parem mitte kasutada.

  • Ravi metotreksaadi ja mükofenolaat mofetiiliga on vaja katkestada 3 kuud enne rasestumist.
  • Leflunomiidravi tuleb katkestada 2 aastat varem või tuleb teostada ravimi väljauhtmine.
  • Bioloogilistest  ravimitest soovitatakse  enne  rasestumist välja vahetada abatatsept, anakinra,  rituximab, tocilizumab.  Nende ravimite osas pole näidatud otsest loodet kahjustavat toimet,  kuid puudub pikemaajalisem ohutusalane teave. Ravi nende ravimitega on lubatud juhul, kui „lubatud“ bioloogilised ravimid ei suuda kontrollida haiguse aktiivsust. Igal üksikul juhul tuleb reumatoloogiga eelnevalt nõu pidada. 

Meespatsiendid peaksid 3 kuud enne eostamist lõpetama ravi metotreksaadi ja sulfasalasiiniga ning kaks aastat varem leflunomiidiga (või teostama ravimi väljauhtmise).

Teksti autor dr. Piia Tuvik, reumatoloog

.
Viimati muudetud: 20.12.2018 SisukaartRoche